Kredi për Gra

Fuqizimi i gruasë me financim të shpejtë dhe fleksibil

Me zgjidhje të përshtatura financiare dhe të dedikuar, jemi këtu të ju ndihmojmë që të ktheni aspiratat tuaja në ndërmarrje lulëzuese

Hapni dyert e suksesit në biznes dhe agro-biznes

Mbërtheni rritjen, prosperitetin, dhe suksesin me zgjidhjet tona financiare të përshtatura, dhe me mbështetjen tonë të dedikuar.

 • Shuma e Kredisë
  Zhvilloni projektet dhe realizoni planet tuaja të biznesit në shumën deri 25,000 €.

 • Afati i kthimit 
  Shijoni fleksibilitetin e një afati kredie deri në 60 muaj, duke ju lejuar të menaxhoni zhvillimin e biznesit me lehtësi.

 • Fleksibilitet në pagesa
  Filloni pagesen pas një sezoni të frytshëm me një periudhë mospagimi 12-mujore për kredi bujqësore ose 6 muaj për kredi biznesi.

 • Proces pa dokumente shtesë
  Shrytëzoni një përvojë pa nevojë për certifikatë të regjistrimit të biznesit – për rehatinë tuaj.

Rrit mundësitë me kredi deri në 5,000 €

Me histori të mirë kreditore, ju hapni mundësi më të mëdha për biznesin ose ndërmarrjen tuaj bujqësore për kredi deri në 5,000 €

 • Kredidhënia e thjeshtë
  Rrugëtimi juaj i kredi-marrjes nuk kërkon bashkëhuamarrës

 • Më lehtë se që e mendoni
  Hapni potencial tuaj pa pasur nevoj për kolateral – vizioni juaj ka rëndësi

 • Financimi i bazuar në besim
  Nuk kërkohet garantues – ne mbështesim ambicient tuaja pa barrën e garantuesëve formal

 • Proces i shpejtë
  Proces i thjeshtë që kërkon vetëm ID-në tuaj – nuk nevojiten dokumente shtesë

Ruani të ardhmen me Dritaren Agro

Kjo dritare ofron garanci për mbulimin e rrezikut për kreditë në sektorin e bujqësisë

Si funksionon
 • Nëse udhëheqni një Ndërmarrje të Mesme ose të Vogël e cila është e regjistruar në Agjencinë e Regjistrimit të Bizneseve të Kosovës (ARBK) ose udhëheqni një fermë dhe posedoni një Certifikatë të Regjistrimit të Fermerit me Numër Identifikimi të Fermës (NIF) – ju mund të pkrfitoni nga Dritarja Agro

 • Garancitë ofrohën për shumën deri në 60% të principalit të kredisë agro.
 • Shuma minimale e kredisë deri në 3,000 Euro
 • Të gjitha agrokreditë me kapital qarkullues, mjete fikse dhe investime kapitale do të jenë pjesë e skemës së garancisë me kushte të favorshme.
 • Jeni të interesuar të mësoni më shumë për këtë mundësi?, telefononi në numrin + 383 (0) 38 600 711, ose vizitoni degën më të afërt të FINCA Kosovë.

Procesi i aplikimit për kredi: Hap pas hapi

Përjeto një proces aplikimi të ndërtuar mbi besim, efikasitet, dhe plotësimin e nevojave tuaja unike

 • 1

  Aplikimi në internet/online
  Kur aplikon online, ekipi ynë do të ju kontaktojë, duke kërkuar për verifikim identiteti dhe duke bërë një kontrollë të përgjithshme të historisë kreditore për të përshpejtuar rrugëtimin tuaj drejt marrjes së kredisë.

 • 2

  Regjistrimi dhe dorëzimi i dokumenteve
  Pas vlerësimit të historisë suaj kreditore, aplikacioni për kredi do të përpunohet për vlerësim përfundimtar.

 • 3

  Miratimi (aprovimi) i kredisë dhe nënshkrimi i kontratës
  Pas miratimit, ju do të ftoheni të nënshkruani kontratën për kredi dhe menjëherë pranoni fondet tuaja të miratuara, duke e bërë kështu procesin të thjeshtë dhe të shpejtë.

Filloni Aplikimin

Aplikimi Online për një kredi është një proces i thjeshtë dhe i shpejtë


Normat dhe Kushtet Kreditore të FINCA Kosovë

FINCA Kosovë vazhdon ka qëllim përfshirjen financiare duke ofruar një gamë të gjerë produktesh kreditore, të përshtatshme posaçërisht për gratë, klientët rurale dhe të tjerët që tradicionalisht nuk janë shërbyer.

Qendra për Mësim dhe Zhvillim për Gratë

Ne ofrojmë programe falas të trajnimit për edukimin financiar për gratë sipërmarrëse përmes Qendrës për Mësim dhe Zhvillim financuar nga FINCA Kosovë. Lexoni më shumë rreth regjistrimit dhe trajnimit

Histori suksesi

“Me rritjen e kërkesës për punën time gjatë sezonës, më duhej një makineri qepje më e madhe në biznesin tim të vogël. Kredia në FINCA ka qenë vendimi më i mirë për shkak të procesit të shpejtë të aprovimit, kushteve të favorshme të kredisë, dhe, më e rëndësishmja, stafi i mrekullueshëm. Çdo herë që konsideroj se duhet të investoj në biznesin tim, unë gjithmonë do të zgjedhë të jem pjesë e FINCA-s.” – Lumnije Kryeziu

“Kur bëhet fjalë për zgjedhjen e një institucioni financiar, zgjedhja ime do të jetë gjithmonë FINCA. Nuk bëhet fjalë vetëm për kushtet e favorshme të kredisë, por gjithashtu për stafin gjithmonë mikpritës dhe profesional, i cili gjithmonë më trajton jashtëzakonisht mirë. Falë FINCA-s, mund të investoja në biznesin tim të vogël, duke blerë një furrë më të madhe, e cila jo vetëm që ka përshpejtuar shërbimin ndaj klientëve të mi, por edhe më ka kursyer kohë.” – Fatime Karasella

Pyetjet e bërë më shpesh

Dokument identifikimi dhe dëshmi e adresës por mund të varet nga kushtet e klientit.

Shuma maksimale mund të shkojë deri në 25,000 euro, por kjo i nënshtrohet variacionit bazuar në produktin e kredisë.

Periudha e maturitetit mund të shkoj deri në 60 muaj.

Koha për përpunimin e kredisë varet në shumën e kredisë dhe kushtet specifike, por në shumë raste, fondet disbursohen brenda të njëjtës ditë.

Domosdoshmëria e garantuesit varet në shumën e kredisë, në produktin specifik të kredisë dhe në historinë kreditore të aplikuesit.

Kërkesa për kolateral varet në shumën e kredisë, në produktin specifik të kredisë dhe në historinë kreditore të aplikuesit.

Kostot e kredisë, që përfshin normën vjetore të interesit, do të ndahen me ju gjatë vizitës në degë, meqë kjo varet nga shuma e kredisë, afatin e saj, grace periudha dhe kushte të tjera që do të përcaktohen gjatë takimin.

Çdo herë të gatshëm për diskutim!

Shkruani numrin tuaj për të biseduar me stafin tonë