Financat

FINCA Kosovë ndjek parimet e hapjes dhe transparencës në të gjitha fushat e operimit të saj, përfshirë performancën financiare.

Informacione të detajuara financiare për FINCA Kosovë

Informacionet financiare nga kompania mëmë e FINCA Kosovë, FINCA Impact Finance, mund të gjenden në faqen e internetit të FINCA Impact Finance.