Kredi Personale

Rruga e shpejtë për të investuar në lirinë tuaj financiare

Rrisni përspektivat tuaja dhe merrni përgjegjësi për mirëqenien tuaj financiare duke investuar në një të ardhme më të ndritur

Fuqizo ëndrrat tuaja me kredi Personale

E ardhmja po të pret, kredia personale mund të jetë ura drejt të nesërmes më të ndritur

 • Shuma e Kredisë
  Merrni kontrollin e financave tuaja me kredi deri në 5,000€

 • Afati i kthimit
  Përshtat kredinë tuaj me afat 36 muaj për të pasur rrugëtim të rehatshëm

 • Llogari bankare 
  Nuk nevojitet llogari bankare, kjo për realizimin e ëndrrave tuaja

Përvojë e lehtë e kredimarrjes për klientët me histori të mirë kreditore

Proces më e thjeshtë se sa mendoni edhe nëse kërkoni shumën maksimale të kredisë

 • Nuk nevojitet bashkëhuamarrës
  Ne besojmë në ju duke ofruar kredinë në mënyrë të pavarur – pa bashkëhuamarrës

 • Nuk nevojitet garantues
  Nuk nevojitet garantues, ne u besojmë juve

 • Kredi pa kolateral
  Nuk kërkojmë kolateral nëse keni histori të mirë kreditore

 • Aplikim i lehtë
  Lëreni mbrapa problemin e dokumenteve, referencave, ose pasqyrave bankare.

Procesi i aplikimit për kredi: Hap pas hapi

Përjeto një proces aplikimi të ndërtuar mbi besim, efikasitet, dhe plotësimin e nevojave tuaja unike

 • 1

  Aplikimi në internet/online
  Kur aplikoni online, ekipi ynë do të ju kontaktojë, duke kërkuar për verifikim identiteti dhe duke bërë një kontrollë të përgjithshëm të historisë kreditore për të përshpejtuar rrugëtimin tuaj drejt marrjes së kredisë.

 • 2

  Regjistrimi dhe dorëzimi i dokumenteve
  Pas vlerësimit të historisë suaj kreditore, aplikacioni për kredi do të përpunohet për vlerësim përfundimtar.

 • 3

  Miratimi (aprovimi) i kredisë dhe nënshkrimi i kontratës
  Pas miratimit, ju do të ftoheni të nënshkruani kontratën për kredi dhe menjëherë pranoni fondet tuaja të miratuara, duke e bërë kështu procesin të thjeshtë dhe të shpejtë.

Filloni Aplikimin

Aplikimi për kredi është një proces i shpejtë dhe i thjeshtë


Normat dhe Kushtet Kreditore të FINCA Kosovë

FINCA Kosovë vazhdon ka qëllim përfshirjen financiare duke ofruar një gamë të gjerë produktesh kreditore, të përshtatshme posaçërisht për gratë, klientët rurale dhe të tjerët që tradicionalisht nuk janë shërbyer.

Si të planifikoni një buxhet

Një buxhet është një plan që ju e përpiloni për të vendosur se si do t’i shpenzoni paratë tuaja në një periudhë të caktuar (çdo ditë, javë, muaj, vit) dhe ky plan ju tregon: sa para fitoni dhe si shpenzoni.

Histori suksesi

“Mora një kredi nga FINCA për t’i mbuluar disa shpenzime emergjente dhe shërbimi i tyre i shpejtë dhe mikpritës ishte i jashtëzakonshëm. Stafi tregoi mirëkuptim duke i dhënë përparësi situatës sime pasi i informova për urgjencën e rastit tim. Jam jashtëzakonisht mirënjohëse FINCA-s” – Shqipe Mjeku

“E mbaj mend vizitën time të parë në FINCA kur kërkova informata për kushtet për kredi. Që nga ajo ditë, kam mbetur besnike për shkak të shpejtësisë dhe kushteve të favorshme të kredisë.” – Fazlie Demaku

Pyetjet e bërë më shpesh

Dokument identifikimi dhe dëshmi e adresës por mund të varet në kushtet e kërkuara nga klienti.
Periudha e maturitetit varion nga 3 deri në 36 muaj.
Koha e aprovimit të kredisë varet nga shuma e kredisë dhe kushtet specifike, por në shumë raste, fondet disbursohen brenda të njëjtës ditë.
Posedimi i kontratës së punës nuk është parakusht i domosdoshëm, por mund të kërkohet varësisht në shumën e kredisë dhe rrethanat tjera specifike.
Varet nga shuma e kredisë dhe historinë e kredisë së aplikuesit.
Varet në shumën e kredisë dhe historinë e kredisë së aplikuesit.
Kostot e kredisë, që përfshin normën vjetore të interesit, do të ndahen me ju gjatë vizitës suaj, meqë kjo varet nga shuma e kredisë, afatin e saj, grace periudha dhe kushte të tjera që do të përcaktohen gjatë takimin.

Çdo herë të gatshëm për diskutim!

Shkruani numrin tuaj për të biseduar me stafin tonë