Misioni

Misioni i FINCA-s është zbutja e varfërisë përmes zgjidhjeve afatgjata të cilat ndihmojnë njerëzit të ndërtojnë asete, krijojnë vende të punës dhe të ngrisin standardin e tyre të jetesës.

Vizioni ynë global

Një botë në të cilën të gjithë njerëzit kanë mundësinë të përdorin mençurinë, talentin dhe përpjekjet e tyre për të përcaktuar fatin e tyre.

Qëllimi ynë

Qëllimi ynë është të jemi një institucion mikrofinanciar i bazuar në komunitet, i cili në mënyrë të qëndrueshme dhe të përgjegjshme ofron shërbime financiare inovatore me qëllim t’u mundësoj individëve dhe komuniteteve me të ardhura të ulëta, të investojnë në të ardhmen e tyre.