Kredi për Edukim dhe Zhvillim

Mbështetja e rrugëtimit të jetës tuaj studentore

Arrini suksesin tuaj me zgjidhjet tona kreditore, që ju jep liri financiare

Shkollimi është shumë më i lehtë nga sa mendoni

Pavarësisht nëse jeni duke ëndërruar për shkollim më të lartë, për të përmirësuar aftësitë tuaja përmes kurseve profesionale ose për t’u pajisur me mjetet që ju nevojiten për të pasur sukses, të gjitha këto do të jenë të mundshme përmes kredisë nga FINCA Kosovë. Le të jetë çelësi juaj për horizonte të reja dhe për të arritur qëllimet tuaja akademike dhe të karrierës

 • Ndiqni arsimin e lartë
  Pavarësisht nëse planifikoni në universitete private apo publike.

 • Zgjeroni aftësitë tuaja
  Zhvillohuni duke ndjekur çdo kurs profesional që dëshironi.

 • Merrni pajisjet që ju nevojiten
  Investoni në gjërat thelbësore të edukimit si laptop, tablet, instrumentet muzikore e të tjera.

Zgjidhjet tona kreditore të përshtatshme për nevojat tuaja
 • Shuma e kredisë
  Deri në 3,000€ që përputhet me vizionin tuaj për sukses.

 • Afati i kthimit
  Kohëzgjatje deri në 48 muaj, në mënyrë që të menaxhoni me lehtësi shpenzimet tuaja.

 • Shpenzimet Administrative
  Pa tarifa disbursimi, kjo do të thotë më pak kosto për ju.

 • Grace Periudhë
  Grace Periudhë deri në 12 muaj duke ulur presionin për pagesa të menjëhershme.

 • Merrni para, paguani lehtë
  Ju mund të merrni para në dorë deri në 500€

Procesi i aplikimit për kredi: Hap pas hapi

Përjeto një proces aplikimi të ndërtuar mbi besim, efikasitet, dhe plotësimin e nevojave tuaja unike

 • 1

  Aplikimi në internet/online
  Kur aplikoni online, ekipi ynë do të ju kontaktojë, duke kërkuar për verifikim identiteti dhe duke bërë një kontrollë të përgjithshëm të historisë kreditore për të përshpejtuar rrugëtimin tuaj drejt marrjes së kredisë.

 • 2

  Regjistrimi dhe dorëzimi i dokumenteve
  Pas vlerësimit të historisë suaj kreditore, aplikacioni për kredi do të përpunohet për vlerësim përfundimtar.

 • 3

  Miratimi (aprovimi) i kredisë dhe nënshkrimi i kontratës
  Pas miratimit, ju do të ftoheni të nënshkruani kontratën për kredi dhe menjëherë pranoni fondet tuaja të miratuara, duke e bërë kështu procesin të thjeshtë dhe të shpejtë.

Filloni Aplikimin

Aplikimi për kredi është një proces i thjeshtë dhe i shpejtë


Normat dhe Kushtet Kreditore të FINCA Kosovë

FINCA Kosovë vazhdon ka qëllim përfshirjen financiare duke ofruar një gamë të gjerë produktesh kreditore, të përshtatshme posaçërisht për gratë, klientët rurale dhe të tjerët që tradicionalisht nuk janë shërbyer.

Qendra për Mësim dhe Zhvillim

Ne ofrojmë programe falas të trajnimit për edukimin financiar përmes Qendrës për Mësim dhe Zhvillim financuar nga FINCA Kosovë. Lexoni më shumë rreth regjistrimit dhe trajnimeve

Pyetjet e bëra më shpesh

Letërnjoftimi dhe dëshmia e adresës, por mund të varet gjithashtu nga kushtet kreditore

Shuma maksimale e kredisë është deri në 3000 euro.

Periudha e maturimit deri në 48 muaj.

Po, prindi mund të jenë kredimarrës.

Koha e aprovimit të kredisë varet në shumën e kredisë dhe kushtet specifike, por në shumë raste, kredia disbursohet brenda të njëjtës ditë.

Kërkesa për kolateral varet nga shuma e kredisë.

Kostot e kredisë, që përfshijnë normën vjetore të interesit, do të ndahen me ju gjatë vizitës në degë, pasi që varet nga shuma e kredisë, afatin e kredisë, grace periudha dhe në kushte të tjera që do të përcaktohen gjatë takimit.

Çdo herë të gatshëm për diskutim!

Shkruani numrin tuaj për të biseduar me stafin tonë