Kredi për Biznes

Financimi që të duhet për të rritur biznesin tuaj

Rritni kapitalin e punës dhe përmirësoni produktivitetin me kredi biznesore në FINCA

Biznesi juaj, Prioriteti ynë

Fondet e përshtatura për rehatinë tuaj; kreditë tona të biznesit ofrojnë fleksibilitetin që meritoni.

 • Shuma e Kredisë
  Zhvilloni projektet tuaja të biznesit me shumat deri në 25,000 €

 • Afati i Kthimit
  Përfito nga mundësia me maturitet deri në 60 muaj

 • Grace Periudhë
  Grace Periudhë deri në 3 muaj, duke ju ofruar lirinë për të rritur biznesin tuaj

 • Nuk kërkohet regjistrim i biznesit
  Me kredi deri në 10,000€, ne e vendosim besimin tonë në vizionin tuaj me një proces të thjeshtë për t’ju ndihmuar të arrini qëllimet tuaja

Rrit mundësitë me kredi deri në 5,000 €

Me histori të mirë kreditore, ju hapni mundësi më të mëdha për fermën tuaj me kredi deri në 5,000 €

 • Kredidhënia e thjeshtë
  Rrugëtimi juaj i kredimarrjes nuk kërkon bashkëhuamarrës

 • Më lehtë se që e mendoni
  Hapni potencial tuaj pa pasur nevoj për kolateral – vizioni juaj ka rëndësi

 • Financimi i bazuar në besim
  Nuk kërkohet garantues – Ne mbështesim ambicient tuaja pa barrën e garantuesëve formal

 • Proces i shpejtë
  Proces i thjeshtë që kërkon vetëm ID-në tuaj – nuk nevojiten dokumente shtesë

Procesi i aplikimit për kredi: Hap pas hapi

Përjeto një proces aplikimi të ndërtuar mbi besim, efikasitet, dhe plotësimin e nevojave tuaja unike

 • 1

  Aplikimi në internet/online
  Kur aplikoni online, ekipi ynë do të ju kontaktojë, duke kërkuar për verifikim identiteti dhe duke bërë një kontrollë të përgjithshëm të historisë kreditore për të përshpejtuar rrugëtimin tuaj drejt marrjes së kredisë.

 • 2

  Regjistrimi dhe dorëzimi i dokumenteve
  Pas vlerësimit të historisë suaj kreditore, aplikacioni për kredi do të përpunohet për vlerësim përfundimtar.

 • 3

  Miratimi (aprovimi) i kredisë dhe nënshkrimi i kontratës
  Pas miratimit, ju do të ftoheni të nënshkruani kontratën për kredi dhe menjëherë pranoni fondet tuaja të miratuara, duke e bërë kështu procesin të thjeshtë dhe të shpejtë.

Filloni Aplikimin

Aplikimi Online për një kredi është një proces i thjeshtë dhe i shpejtë.


Normat dhe Kushtet Kreditore të FINCA Kosovë

FINCA Kosovë vazhdon ka qëllim përfshirjen financiare duke ofruar një gamë të gjerë produktesh kreditore, të përshtatshme posaçërisht për gratë, klientët rurale dhe të tjerët që tradicionalisht nuk janë shërbyer.

Qendra për Mësim dhe Zhvillim

Ne ofrojmë programe falas të trajnimit për edukimin financiar përmes Qendrës për Mësim dhe Zhvillim financuar nga FINCA Kosovë. Lexoni më shumë rreth regjistrimit dhe trajnimeve

Histori suksesi

“Në përgatitje për sezonin e verës, kërkova një kredi për të investuar në biznesin tim të vogël të qepjes. U befasova për të mirë, kam marrë kredi të shpejtë, brenda të njëjtës ditë, po ashtu dokumentet e kërkuara nuk ishin aq sa prita. Besnikëria ime ndaj FINCA-së zgjerohet përtej kushteve të favorshme të kredisë; është stafi i jashtëzakonshëm në degë ku mora kredinë që më bëri të mbetesha pjesë e FINCA-së.” – Arta Kazazi – Shala

Pyetjet e bërë më shpesh

Dokument identifikimi dhe dëshmi e adresës por mund të varet nga kushtet e klientit.
Shuma maksimale mund të shkojë deri në 25,000 euro, por kjo i nënshtrohet variacionit bazuar në produktin e kredisë.

Periudha e maturitetit mund të shkoj deri në 60 muaj.

Koha për përpunimin e kredisë varet në shumën e kredisë dhe kushtet specifike, por në shumë raste, fondet disbursohen brenda të njëjtës ditë.

Domosdoshmëria e garantuesit varet në shumën e kredisë, në produktin specifik të kredisë dhe në historinë kreditore të aplikuesit.

Kërkesa për kolateral varet në shumën e kredisë, në produktin specifik të kredisë dhe në historinë kreditore të aplikuesit.
Kostot e kredisë, që përfshin normën vjetore të interesit, do të ndahen me ju gjatë vizitës në degë, meqë kjo varet nga shuma e kredisë, afatin e saj, grace periudha dhe kushte të tjera që do të përcaktohen gjatë takimin.

Çdo herë të gatshëm për diskutim!

Shkruani numrin tuaj për të biseduar me stafin tonë