Kredi për persona me të hyra të ulëta

Zgjidhje financiare për ndryshime pozitive

Ne jemi këtu për t’ju ndihmuar të ndryshoni jetesën tuaj

Kjo ka të bëjë me pavarësinë tuaj financiare!

Vizioni ynë është të sigurojmë që të gjithë, pavarësisht nga të ardhurat, të kenë qasje në burimet financiare.

 • Përfshirje financiare
  Për personat të ardhura mesatare nën 200 euro.

 • Nxit suksesin
  Të gjithë individët që marrin këtë kredi, do të përfitojnë nga trajnimet falas të ofruara nga Qendra për Mësim dhe Zhvillim e FINCA Kosovë.

 • Fuqizimi i komunitetit
  Përfshirja e zonave të thella rurale dhe qasja te minoritetet.

Zgjidhja jonë e kredisë e përshtatshme për nevojat tuaja!

Kjo zgjedhje e personalizuar është më shumë se një kredi, e përshtatshme për nevojat tuaja dhe pavarësinë tuaj financiare.

 • Shuma e kredisë
  Deri në 1,000€ për të financuar qëllimet tuaja.

 • Afati i kthimit
  Deri në 60 muaj, duke ju lejuar të menaxhoni shpenzimet tuaja me lehtësi.

 • Shpenzimet Administrative
  Pa tarifa disbursimi, kjo do të thotë më pak kosto për ju.

Procesi i aplikimit për kredi: Hap pas hapi

Përjeto një proces aplikimi të ndërtuar mbi besim, efikasitet dhe plotësimin e nevojave tuaja unike

 • 1

  Aplikimi në internet/online
  Kur aplikoni online, ekipi ynë do të ju kontaktojë, duke kërkuar për verifikim identiteti dhe duke bërë një kontrollë të përgjithshëm të historisë kreditore për të përshpejtuar rrugëtimin tuaj drejt marrjes së kredisë.

 • 2

  Regjistrimi dhe dorëzimi i dokumenteve
  Pas vlerësimit të historisë suaj kreditore, aplikacioni për kredi do të përpunohet për vlerësim përfundimtar.

 • 3

  Miratimi (aprovimi) i kredisë dhe nënshkrimi i kontratës
  Pas miratimit, ju do të ftoheni të nënshkruani kontratën për kredi dhe menjëherë pranoni fondet tuaja të miratuara, duke e bërë kështu procesin të thjeshtë dhe të shpejtë.

Filloni Aplikimin

Aplikimi për kredi është një proces i thjeshtë dhe i shpejtë


Normat dhe Kushtet Kreditore të FINCA Kosovë

FINCA Kosovë vazhdon ka qëllim përfshirjen financiare duke ofruar një gamë të gjerë produktesh kreditore, të përshtatshme posaçërisht për gratë, klientët rurale dhe të tjerët që tradicionalisht nuk janë shërbyer.

Qendra për Mësim dhe Zhvillim

Ne ofrojmë programe falas të trajnimit për edukimin financiar për kredimarrësit përmes Qendrës për Mësim dhe Zhvillim financuar nga FINCA Kosovë. Lexoni më shumë rreth regjistrimit dhe trajnimit

Pyetjet e bëra më shpesh

Letërnjoftimi dhe dëshmia e adresës, por mund të varet gjithashtu nga kushtet kreditore.

Mund të merrni kredi nga 100euro deri në 1,000euro.

Periudha e maturimit deri në 60 muaj.

Koha e aprovimit të kredisë varet në shumën e kredisë dhe kushtet specifike, por në shumë raste, kredia disbursohet brenda të njëjtës ditë.

Kërkesa për kolateral varet nga shuma e kredisë.

Kostot e kredisë, që përfshijnë normën vjetore të interesit, do të ndahen me ju gjatë vizitës në degë, pasi që varet nga shuma e kredisë, afatin e kredisë, grace periudha dhe në kushte të tjera që do të përcaktohen gjatë takimit.

Çdo herë të gatshëm për diskutim!

Shkruani numrin tuaj për të biseduar me stafin tonë