Strategjia prapa të qenit unik është ekipi ynë udhëheqës. Ky ekip ka sjellë eksperiencën e tij të madhe, shkathësi profesionale dhe ekspertizë nga industri të ndryshme. Forca shtytëse e ekipit tonë është pasioni, përkushtimi dhe shkëlqyeshmëria në ofrimin e zgjidhjeve bankare si përgjigje ndaj nevojave të konsumatorëve tanë, të cilat gjithnjë ndryshojnë

FINCA Kosovë Bordi I Drejtorëve

Bordi i Drejtorëve të FINCA-së sjellë diversitet të përvojave dhe përkushtim ndaj misionit

Zar Wardak

KRYESUESE E BORDIT TË DREJTORËVE

LEXONI BIOGRAFITË

Volker Renner

ANËTAR I BORDIT TË DREJTORËVE

LEXONI BIOGRAFITË

Safiye Ozgun

ANËTARE E BORDIT TË DREJTORËVE

LEXONI BIOGRAFITË

Dardane Peja

ANËTARE E BORDIT TË DREJTORËVE

LEXONI BIOGRAFITË

FINCA Kosovë Ekipi Menaxhues

Ekipi ynë menaxhues ka sjellë eksperiencën e tij të madhe, shkathtësi profesionale dhe ekspertizë nga industri të ndryshme

Ardian Kastrati

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

LEXONI BIOGRAFITË

Teuta Kotorri-Krasniqi

ZËVËNDËS DREJTORESHË E PËRGJITHSHME

LEXONI BIOGRAFITË

Fisnik Këpuska

DREJTOR I OPERACIONEVE

LEXONI BIOGRAFITË

Auberon Kelmendi

KËSHILLTAR I PËRGJITHSHËM

LEXONI BIOGRAFITË

Endrit Duraku

DREJTOR I FINANCAVE

Valon Zeka

DREJTOR KOMERCIAL

LEXONI BIOGRAFITË

Udhëheqësit Global

Udhëheqësit Global të FINCA Impact Finance menaxhojnë një organizatë globale me më shumë se 12,000 punonjës

UDHËHEQËSIT GLOBAL