Bazuar në vendimet dhe masat e fundit nga ana e Qeverisë së Republikës së Kosovës për parandalimin e përhapjes së COVID-19, FINCA Kosovë njofton klientët se nga data 24 Mars 2020, deri në njoftimin e radhës, të gjitha degët e saj do të punojnë sipas orarit të ri, si në vijim:

E Hënë – E Premte: 07:30 – 9:30

Ju këshillojmë që gjatë vizitës në degë, të keni parasysh rregullat e mbrotjes dhe mbajtja e distancës sociale.

FINCA Kosovë ju mundëson pagesën e këstit tuaj po ashtu edhe përmes këtyre xhirollogarive bankare si me poshtë:

ProCredit Bank – 1110288220000161 – HEAD OFFICE KOSOVO
Raiffeisen Bank – 1502001000756642 – FINCA INTERNATIONAL
TEB – 2012000000207085 – FINCA KOSOVO
BKT – 1901754406031119 – FINCA KOSOVA
Banka Ekonomike– 1401000000571994 – FINCA INTERNATIONAL
Banka Private Biznesi – 1300001500000910 – FINCA KOSOVO

Në mënyrë që të identifikohet transferi, ju duhet të shënoni tek përshkrimi i transferit të dhënat e juaj: emrin/mbiemrin dhe numrin personal.