Pas situatës së krijuar si rezultat i Covid19, FINCA Kosovë njofton që përkohësisht janë pezulluar të gjitha proceset e rekrutimit të stafit deri në njoftimin e radhës.