Pasqyrat Financiare të audituara për vitin 2019

Pasqyrat Financiare të audituara për vitin 2020

Pasqyrat Financiare të audituara për vitin 2021

Pasqyrat Financiare të audituara për vitin 2022

0
KLIENTËT
0M€
PORTOFOLIO I KREDIVE
0
MESATARJA E KREDIVE
0
NR. I DEGËVE
0
VITI I THEMELIMIT

* Statistikat azhurohen çdo muaj

0
KLIENTËT
0M€
PORTOFOLIO I KREDIVE
0
MESATARJA E KREDIVE
0
NR. I DEGËVE
0
VITI I THEMELIMIT