NJOFTIM

Të nderuar Klient,

Duke u bazuar në legjislacionin në fuqi: ligji nr. 05/L-096 dhe rregullores së Bankës Qendrore të Kosovës, FINCA Kosovë është e obliguar që të bëjë përditësimin e të dhënave të klientëve të vet.

Andaj ftohen të gjithë klientët e FINCA Kosovë që të vizitojnë degën më të afërt për t’u njoftuar me informatat dhe dokumentet e nevojshme që nevojiten për t’u plotësuar të dhënat.

Dokumentet që duhet t’i posedoni me vete për përditësimin/konfirmimin e të dhënave janë:

  1. Një dokument për verifikim të adresës (faturë e rrymës, ujit ose dokument tjeter që përmban adresën jo më e vjetër se 6 muaj) dhe
  2. Dokumentin identifikues valid (letërnjoftim apo pasaportë nga Republika e Kosovës).

FINCA Kosovë ka provuar të gjitha format e kontaktimit (bazuar në informatat që ju keni lënë në FINCA Kosovë) për të ju informuar lidhur me këtë proces, andaj në rast se për shkak të ndryshimit të kontakteve tuaja personale në ndërkohë, ju nuk keni pranuar njoftimin për përditësim të dhënave, me këtë shpallje ju bëjmë thirrje të përgjithshme që ju t’i përgjigjeni ftesës.

Pas këtij njoftimi, ju keni kohë 30 (tridhjetë) ditë kalendarike për t’u paraqitur në zyrat e FINCA Kosovë. Në rastet kur ju për çfarëdo arsye nuk mund të vini në zyrat e FINCA Kosovë gjatë afatit të cekur, ju mund të kontaktoni me qendrën e thirrjeve të FINCA Kosovë në numrin 038600711 apo në posten elektronike: info@fincakosovo.org

FTESË PËR OFERTË

Shërbime për rekuperimin e kredive të papaguara të debitorëve për nevoja të FINCA Kosovës

FINCA Kosovë planifikon që një pjesë të portofolit nga huat e shlyera të bartë tek një palë e tretë ku më pastaj menaxhimi i ketyre rasteve do të bëhet nga pala e tretë duke respektuar praktikat e mira në treg si dhe ligjet apo rregulloret përkatëse të përcaktuara nga Banka Qëndrore e Kosoves. Gjithashtu, FINCA Kosoveë është Institucion i certifikuar me “Smart Certificate” ku kujdesi ndaj klientit është një ndër prioritetet e Insitutucionit.