NJOFTIMET LIDHJE ME COVID-19

2808, 2020

Invitation to Offer

FINCA Kosovo opens invitation for bid FINCA Kosovo plans to have part of the portfolio from the loans repealed transferred to a third party Where then the management of these cases will be done by

608, 2020

Ftesë për Ofertë

Shërbime për rekuperimin e kredive të papaguara të debitorëve për nevoja të FINCA Kosovës FINCA Kosovë planifikon që një pjesë të portofolit nga huat e shlyera të bartë tek një palë e tretë ku më pastaj

605, 2020

NJOFTIM LIDHUR ME ORARIN E PUNËS:

Ju njoftojmë se duke filluar nga nesër, me datë 07 Maj, 2020, të gjitha degët e FINCA Kosovës do të punojnë sipas orarit të rregullt: e Hënë – e Premte: 08:30 – 16:30 Ju këshillojmë

1404, 2020

ORARI I RI I PUNËS:

Si rezultat i vendimit të ri të Qeverisë së Kosovës në lidhje me kufizimin e lëvizjes se qytetarëve dhe me qëllim që të parandalohet përhapja e Covid-19, Ju njoftojmë se nga dita e mërkurë 15

704, 2020

NJOFTIM PËR KLIENTËT E KOMUNËS SË MALISHEVËS

Njoftohen të gjithë klientët e FINCA Kosovë në komunën e Malishevës se duke u bazuar në Urdhëresën Administrative me numër 01/228 të datës 07 Prill 2020 të lëshuar nga Kryetari i Komunës së Malishevës, dega

704, 2020

NJOFTIM PËR KLIENTË: SHTYERJA E KREDISË

FINCA Kosovë njofton të gjithë klientët e saj të prekur nga situata e krijuar si pasojë e virusit COVID-19, se parashtrimi i kërkesës për shtyrjen e pagesës së kredisë do të jetë i hapur deri

2803, 2020

ORARI I RI I PUNËS:

Si rezultat i vendimit të ri të Qeverisë së Kosovë në lidhje me kufizimin e qytetarëve dhe makinave dhe me qellim që të parandalohet përhapja e Covid-19, nga e hëna 30 Mars, të gjitha degët

2703, 2020

NJOFTIM PËR KLIENTË: SHTYERJA E KREDISË

FINCA Kosovë njofton të gjithë klientët e saj të prekur nga situata e krijuar si pasojë e virusit COVID-19, se parashtrimi i kërkesës për shtyrjen e pagesës së kredisë do të jetë i hapur deri

2403, 2020

NJOFTIM PËR ORAR TË RI TË PUNËS:

Bazuar në vendimet dhe masat e fundit nga ana e Qeverisë së Republikës së Kosovës për parandalimin e përhapjes së COVID-19, FINCA Kosovë njofton klientët se nga data 24 Mars 2020, deri në njoftimin e

2003, 2020

NJOFTIM:

FINCA Kosovë konform rekomandimeve të Qeverisë së Kosovës, pas situatës së krijuar lidhur me virusin Korona COVID-19, ju njofton se të gjitha degët dhe zyra qendrore, vazhdojnë punën me kapacitete të kufizuara dhe me masa

1803, 2020

NJOFTIM PËR KLIENTËT E FINCA KOSOVËS:

Në linjë me vendimin e Qeverisë dhe Bankës Qendrore të Kosovës të datës 17 Mars 2020, FINCA Kosovë njofton të gjithë klientët e prekur nga situata e krijuar si pasojë e virusit COVID19 se mund

1803, 2020

Njoftim:

Pas situatës së krijuar si rezultat i Covid19, FINCA Kosovë njofton që përkohësisht janë pezulluar të gjitha proceset e rekrutimit të stafit deri në njoftimin e radhës.

1703, 2020

Njoftim:

Njoftim: FINCA Kosovë njofton klientët e saj se është duke punuar në qartësimin e procedurës teknike për pezullimin e përkohshëm të pagesës së kredive sipas vendimit të Bankës Qendrore të Kosovës si pasojë e situatës

1503, 2020

Njoftim për klientët e FINCA Kosovë

Marrë parasysh situatën e krijuar si rezultat i COVID19 (Koronavirus-it), FINCA Kosovë sipas rekomandimeve të dhëna nga Qeveria e Republikës se Kosovës, ka marrë të gjitha masat e nevojshme me qëllim të menaxhimit të situatës