09-05-2017

Kredi Biznesi deri 25,000 EUR – Apliko vetëm me Letërnjoftim

FINCA për të plotësuar nevojat e klientëve ofron kredi biznesi deri në 25,000 EUR, me afat të kthimit të kredisë deri ne 60 muaj. Deri në shumën 5,000 EUR ofron kredi pa kolateral, pa garantues dhe përgjigje brenda ditës.

Ne synojmë të ndihmojmë bizneset e vogla me qëllim që të shërbejmë si partner afatgjatë financiar dhe për t’iu siguruar financimin e duhur për një zhvillim të qëndrueshëm të bizneseve të tyre duke investuar në zgjerimin e kapacitetit afarist apo blerjes së paisjeve teknologjike.

FINCA me procedura të shpejta plotëson nevojat e biznese me efikasitet dhe profesionalizëm.