17-05-2023

FINCA Kosovë ka vazhduar iniciativën e mbjelljes së fidane në Komunën e Shtimes

Ne jemi shumë mirënjohës ndaj Komunës së Shtimes për bashkëpunimin dhe ndihmën e ofruar për gjetjen e dy lokacioneve të favorshme për komunitetin.

Ky është vetëm fillimi i një sfide më të madhe për të ndërtuar një mjedis më të pastër dhe më të qëndrueshëm për brezat e ardhshëm. Ndaj, le të bashkohemi së bashku për të ndërtuar një të ardhme më të mirë për të gjithë ne.

Të ndërtojmë të nesërmen së bashku!