ZYRA QENDRORE

  • Robert Doll Nr.112

  • Prishtinë, Republika e Kosovës
  • info@fincakosovo.org

Degët Tona

Deçan
Rr. Dëshmorët e Kombit, p.n.
+383 (0) 45 406 300
+383 (0) 49 748 942
8:30-16:30

Drenas
Rr. Fehmi dhe Xhevë Lladrovci, p.n.
+383 (0) 38 585 134
+383 (0) 44 134 954
8:30-16:30

Ferizaj
Rr. 12 Qershori, p.n.
+383 (0) 290 327 375
+383 (0) 44 191 187
8:30-16:30

Fushë Kosovë
Nëna Terezë, p.n.
+383 (0) 44 388 992
+383 (0) 49 748 921
8:30-16:30

Gjakovë
Rr. Nënë Tereza, p.n.
+383 (0) 39 321 704
+383 (0) 44 216 859
8:30-16:30

Gjilan
Rr. 28 Nëntori
+383 (0) 280 326 080
+383 (0) 49 748 926
8:30-16:30

Graçanicë
Rr. Car Lazar, p.n
+383 (0) 45 200 815
8:30-16:30

Istog
Rr. Skëndërbeu, p.n.
+383 (0) 39 450 005
+383 (0) 49 748 943
8:30-16:30

Kamenicë
Rr. Skënderbeu, p.n.
+383 (0) 44 645 486
+383 (0) 49 748 927
8:30-16:30

Kaçanik
Rr. Ismail Raka nr. 52
+383 (0) 45 263 049
8:30-16:30

Klinë
Rr. Dëshmorët e Kombit p.n.
+383 (0) 45 260 106
+383 (0) 49 714 194
8:30-16:30

Lipjan
Rr. Shqipëria, p.n.
+383 (0) 44 964 636
+383 (0) 49 748 924
8:00-16:00

Malishevë
Rr. Rilindja, p.n.
+383 (0) 29 269 360
+383 (0) 44 126 709
8:30-16:30

Mitrovicë
Rr. Mbretëresha Teuta, p.n.
+383 (0) 49 734 297
+383 (0) 45 251 627
8:30-16:30

Obiliq
Rr. Hasan Prishtina p.n.
+383 (0) 45 818 300
8:30-16:30

Pejë 1
Rr. Mbretëresha Teuta, 94/1
+383 (0) 39 432 823
+383 (0) 49 748 937
8:30-16:30

Pejë 2
Rr. Adem Jashari, p.n.
+383 (0) 39 432 823
+383 (0) 49 874 998
8:30-16:30

Podujevë
Rr. Zahir Pajaziti p.n.
+383 (0) 45 268 708
+383 (0) 49 102 409
8:30-16:30

Prishtinë 1
Rr. Robert Doll, nr. 112
+383 (0) 38 609 721
+383 (0) 44 506 999
+383 (0) 38 609 722
8:30-16:30

Prishtinë 2
Rr. Ilir Konushevci nr. P11
+383 (0) 49 965 432
+383 (0) 45 245 223
8:30-16:30

Prizren 1
Rr. Shuaip Spahiu, p.n.
+383 (0) 29 231 254
+383 (0) 44 134 953
8:30-16:30

Prizren 2
Rr. Bazhdarhane B 1
+383 (0) 45 274 467
8:30-16:30

Rahovec
Rr. Xhelal Hajda, p.n.
+383 (0) 29 276 401
+383 (0) 49 748 932
8:30-16:30

Shtime
Rr. Tirana, p.n.
+383 (0) 45 388 993
+383 (0) 49 748 925
8:30-16:30

Shtërpce
Rr. Qendra e Shtërpcës, p.n.
+383 (0) 290 70 262
+383 (0) 44 191 186
8:30-16:30

Skenderaj
Rr. 28 Nëntori, p.n.
+383 (0) 28 582 645
+383 (0) 44 509 697
8:30-16:30

Suharekë
Rr. Brigada 123, p.n.
+383 (0) 29 272 713
+383 (0) 44 509 693
8:30-16:30

Viti
Rr. Adem Jashari, p.n.
+383 (0) 44 256 770
8:30-16:30

Vushtrri
Rr. Ismail Qemali, p.n.
+383 (0) 45 321 541
+383 (0) 49 748 922
8:30-16:30

Xërxë
Rr. Rruga kryesore Xërxë p.n.
+383 (0) 45 272 724
8:30-16:30