Përkrahja dhe fuqizimi i gruas nuk arrihet vetëm me përkrahje financiare, andaj FINCA Kosovë ka filluar trajnimet për klientet femra në bashkëpunim me Institutin e Ndërmarrësisë dhe Bizneseve të Vogla “IESB”.

Ky trajnim u mbajt nga Ligjeruesi Ali Lushi, në këto fusha: Financa, Kontabilitet, Burime Njerezore, Marketing (Marketingu Digjital) dhe Zhvillim Biznesi.

Këto trajnime do të vazhdojnë të mbahen rregullisht.

FINCA Kosovë, cdo herë në përkrahje të bizneseve të reja të udhëhequra nga gratë.