FINCA Kosovë mban trajnimin FemEdu në qytetin e Kaçanikut, për klientet gra, gratë ndërmarrëse dhe gratë të interesuara për zhvillimin e njohurive të tyre.