Gjithmonë kënaqësi të mbështesim idenë e pjesëmarrjes së grave në biznes dhe gjithëpërfshirjen në vendimmarrje.

Dhoma Ekonomike e Grave të Kosovës – G7 dhe Dhoma Ekonomike e Gruas nënshkruan një marrëveshje bashkëpunimi të frytshme e cila parashikon fuqizimin e gruas në biznes përmes shkëmbimit të informacionit, aktiviteteve dhe panaireve të përbashkëta.