FINCA Kosovë gjatë muajit Korrik, dhuron inventar në shkollën “Abdullah Shabani” në Mitrovicë, në shoqatën “Hareja” dhe “Gratë Fermere” në Rahovec, në shkollën “Luigj Gurakuqi” në fshatin Korenicë të Gjakovës, në shkollën “Dardania” në Pejë, dhe tek “Shtëpia e fëmijëve me aftësi të kufizuar” në qytetin e Shtimes.