Të nderuar klientë,

Ju njoftojmë që afati për aplikim për shtyrje të kësteve të kredisë ka përfunduar.