Vozitës

Department: Administratë

Location: Prishtinë

Validity period: 03/04/2024 – 14/04/2024

  • Kontrollon orarin e automjeteve çdo mëngjes dhe siguron udhëtim të sigurt per stafin;
  • Mirëmajtja e rregullt e automjeteve;
  • Kontrollimi i sistemit të monitorimit të automjeteve;
  • Kryen dhe ruan regjistrimet e automjeteve;
  • Detyra dhe përgjegjësi të tjera që i delegohen nga menaxheri i administratës;
  • Shkollim i mesëm/i lartë (preferohet);
  • Përvoja e punës, njohuri në vozitje
  • Leja për drejtim të automjetit – Kategoria B