Nëntor 2022

DITA E TOKËS 2022

Nëntor 4, 2022||

Mbrojtja e mjedisit është përgjegjësi e të gjithëve si shoqëri, andaj FINCA Kosovë për nder të Ditës së Tokës, ka bërë mbjelljen e fidaneve në Komunën e Mitrovicës tek Liqeni Akumulues.

TRAJNIMIN START-UP

Nëntor 4, 2022||

Përkrahja dhe fuqizimi i gruas nuk arrihet vetëm me përkrahje financiare, andaj FINCA Kosovë ka filluar trajnimet për klientet femra në bashkëpunim me Institutin e Ndërmarrësisë dhe Bizneseve të Vogla “IESB”.

Mars 2021

Dhjetor 2020

Go to Top